Meer dan € 500.000 voor projecten van verenigingen ter ondersteuning van alleenouderschap

Persbericht

 

Gelijke Kansen: meer dan € 500.000 voor projecten van verenigingen ter ondersteuning van alleenouderschap en de inclusie van LGBTQIA+-personen

 

In juli heeft de Staatssecretaris voor gelijke kansen, Nawal Ben Hamou, een projectoproep "alleenouderschap" en "inclusie van LGBTQIA+-personen” gelanceerd. In totaal kunnen 40 projecten worden gesteund dankzij een aanzienlijke verhoging van het budget voor gelijke kansen in 2021.

Meer dan € 210.000 om 10 projecten in verband met alleenouderschap te ondersteunen

In totaal zijn er 10 projecten geselecteerd voor een bedrag van € 212.500: "projecten die erop gericht zijn het imago van eenoudergezinnen te verbeteren, hun dagelijkse strijd te belichten, mensen bewust te maken van het feit dat het probleem van alleenouderschap een genderkwestie is, genderstereotypen en stereotypen in verband met ouderschap te bestrijden door middel van bewustmaking en opleiding, of de inzet van mannen in hun rol als vader te vergroten om vaderlijke desinteresse, een belangrijke bron van de problemen die eenoudergezinnen ondervinden, te bestrijden", aldus Nawal Ben Hamou

Om enkele voorbeelden te geven: er werd € 40.000 toegekend aan de vzw Actions pour les familles, la Santé et l'Égalité des chances in Ukkel voor het opzetten van praat- en steungroepen, individuele juridische en/of psychologische dienstverlening en gratis begeleiding voor alleenstaande ouders in moeilijkheden. Hetzelfde bedrag werd toegekend aan het Centre Séverine Planning familial agréé de Bruxelles Ouest voor een project dat gericht is op de alomvattende begeleiding van eenoudergezinnen in het kader van gezinsplanning. Tot slot werd € 45.000 toegekend aan CAP CAW Family voor de oprichting van een "Eenoudergezinnen’thuis 2.0", een proefproject in de gemeente Elsene.

Bijna € 280.000 om 30 projecten voor de inclusie van LGBTQIA+-personen te ondersteunen

Er werden 30 projecten voor de inclusie van LGBTQIA+-personen ondersteund voor een bedrag van € 277.431.

Op het gebied van de zorg zal het Centre de planning familial Plan F bijna € 10.000 ontvangen voor zijn project rond het opzetten van een medisch co-consult voor transgender personen in het centrum voor gezinsplanning. Er zal bijna € 15.000 worden toegekend aan de vzw O'Yes voor haar "go to gyneco"-project, aan het #WECARE-project omtrent de gezondheid van LGBTQIA+-personen en aan het Observatoire du Sida et des sexualités van de ULB voor de invoering van inclusieve en intersectionele praktijken in de gezondheidszorg. Het RainbowHouse zal in totaal € 33.500 steun ontvangen, met name voor de organisatie van het L-festival en de campagne All Genders Welcome.

"Naast deze gerichte projectoproep voorziet het volgende plan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen, dat begin 2022 definitief door de Brusselse regering zal worden goedgekeurd, ook in meer steun voor de verenigingssector", zegt Nawal Ben Hamou tevreden.

Tags: