Eigendomsverwerving bevorderen: een voorkeurrecht voor huurders van een woning die te koop wordt aangeboden

Persbericht

Eigendomsverwerving bevorderen: een voorkeurrecht voor huurders van een woning die te koop wordt aangeboden

 

Op voorstel van staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou heeft de regering ingestemd met de invoering van een voorkeurrecht voor huurders van een woning die te koop wordt aangeboden. Met deze maatregel uit het Noodplan voor Huisvesting krijgen huurders de mogelijkheid om de door hen bewoonde woning bij voorrang te kopen indien de eigenaar deze te koop aanbiedt.

"Door het invoeren van dit mechanisme, dat in Frankrijk al sinds 1989 bestaat, willen we huurders beschermen wanneer het door hen bewoonde pand te koop wordt aangeboden, en hen tegelijkertijd helpen om een eigendom te kunnen verwerven. De bedoeling is ook om huurders een zekere stabiliteit te bieden door hun de mogelijkheid te geven in hun wijk te blijven, in een woning waarin ze soms al vele jaren wonen en waarin ze misschien investeringen hebben uitgevoerd om de woning te verbeteren", legt Nawal Ben Hamou uit.

 

Wat zijn de toepassingsvoorwaarden?

Het voorkeurrecht is enkel van toepassing voor ongemeubelde woningen waarvoor een langlopende huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats werd gesloten. De huurder moet er ook gedomicilieerd zijn. 

Dit voorkeurrecht geldt dus niet:

 • Voor huurovereenkomsten van korte duur, d.w.z. van drie jaar of minder,
 • Voor woningen met onderverhuring, medehuur of een studentenwoninghuurovereenkomst,
 • Wanneer de verkoop plaatsvindt tussen leden van dezelfde familie, d.w.z. tussen bloed- of aanverwanten of samenwonenden tot en met de derde graad,e degré inclus,
 • Voor de verkoop van een gebouw met meerdere woningen of een gebouw voor gemengd gebruik met verschillende huurders dat als één geheel zou worden verkocht,
 • Wanneer de verkoop gebeurt in het kader van een fusie of een vereffening van vennootschap of om een inbreng in een vennootschap te vormen,
 • Voor de verkoop van blote eigendom, vruchtgebruik of andere zakelijke rechten, en de verkoop op lijfrente, 
 • Voor woningen die gelegen zijn in een voorkoopperimeter en waarbij de overheid daadwerkelijk gebruikmaakt van haar voorkooprecht.

 

Hoe verloopt de procedure?

 1. De eigenaar moet de huurder voorafgaandelijk op de hoogte stellen – per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging – van zijn beslissing om het goed te verkopen, met vermelding van de prijs en de voorwaarden van de geplande verkoop, en van zijn voorkeurrecht.
  De notaris en de vastgoedmakelaar zijn verplicht om na te gaan of de huurder van het oorspronkelijk verhuurde goed wel degelijk werd ingelicht.
 2. De huurder beschikt over een termijn van 30 dagen om al dan niet in te gaan op het aanbod tot verkoop.
 3. Indien de huurder niet ingaat op het aanbod of niet binnen de gestelde termijnen reageert, mag de eigenaar het goed te koop aanbieden via openbare verkoop of aan de koper van zijn keuze.
 4. Als de woning uiteindelijk tegen een gunstigere prijs of gunstigere voorwaarden aan een andere koper wordt aangeboden, moet de eigenaar of zijn notaris dit laten weten aan de huurder. Deze laatste krijgt dan 6 dagen de tijd om zijn voorkeurrecht uit te oefenen. 

 

Bij niet-naleving van het voorkeurrecht heeft de benadeelde huurder een jaar de tijd om de verkoop aan een derde partij te annuleren en het goed in kwestie te kopen.

Het ontwerp van ordonnantie zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State, zal vervolgens opnieuw voor tweede lezing naar de ministerraad gaan en zal dan worden overgemaakt aan het Brusselse Parlement.

 

Tags: