21 maart wordt vanaf 2024 een officiële herdenkingsdag in het Brussels Gewest

Persbericht

21 maart wordt vanaf 2024 een officiële herdenkingsdag in het Brussels Gewest

 

De Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie op 21 maart zal vanaf 2024 officieel worden herdacht door de Brusselse gewestelijke overheden en besturen. Deze herdenkings- en bewustmakingsactie sluit aan bij het eerste Brusselse Plan ter bestrijding van racisme dat in december 2022, onder impuls van de staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou, is goedgekeurd door de regering. Deze herdenkingsdag wordt op touw gezet in samenwerking met Unia, Mrax en andere representatieve verenigingen in de strijd tegen racisme.

“Internationale dagen of historische scharniermomenten bieden de gelegenheid om het publiek te sensibiliseren voor de kwestie van racisme vroeger en nu, om een stand van zaken op te maken, en om even stil te staan bij de weerklank die dit vandaag de dag heeft”, verklaart staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou. “Daarom leek het ons belangrijk dat alle gewestelijke instellingen zich officieel kunnen mobiliseren om deze belangrijke datum te herdenken. Het is ons doel om nogmaals luid en duidelijk te bevestigen dat elke inwoner van Brussel, ongeacht zogenaamd ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale of etnische afstamming, zich gerespecteerd moet kunnen voelen en zijn rechten moet kunnen uitoefenen: het recht om te wonen, te werken, gebruik te maken van het openbaar vervoer, de juiste zorg te krijgen of zich veilig te verplaatsen in de openbare ruimte.“

Nog een primeur in België: het Brussels Gewest zal in 2023 een Adviesraad voor de uitbanning van racisme oprichten, die adviezen zal uitbrengen over het Brusselse overheidsbeleid en voor het eerst antiracistische verenigingen, academische deskundigen, sociale partners en Unia zal samenbrengen. "Het is zeer belangrijk dat we een meer inclusief beleid kunnen blijven ontwikkelen, op aanbeveling van de belangrijkste deskundigen ter zake", aldus Nawal Ben Hamou.

Pour rappel, le Plan Bruxellois de lutte contre le racisme prévoit également une série d’actions de sensibilisation et de formation, notamment à l’égard des acteurs et actrices de première ligne afin de lutter contre le racisme et contre le sous-rapportage d’actes racistes ou discriminants. Le soutien au secteur associatif qui porte des projets essentiels dans la lutte contre le racisme et les discriminations dites raciales et le travail de mémoire est également renforcé et pérennisé : s’appuyer sur le dynamisme du secteur associatif, au plus près des Bruxelloises et des Bruxellois, est en effet un gage d’efficacité dans la lutte antiraciste à Bruxelles et contribue à la mise en œuvre d’une politique égalitaire.

"We wilden concrete projecten aansturen met een grote symbolische impact waarbij slachtoffers steun krijgen van het gewest, maar waarbij er ook steeds aan wordt herinnerd dat racisme geen mening is maar een misdrijf!“ besluit de staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

Tags: