Eerste Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten van het Brussels parlement

Deze commissie is een krachtig signaal dat iedereen eraan herinnert dat Gelijke Kansen centraal moeten staan in ons politieke optreden.

Vrouwenrechten zijn een echte prioriteit voor de regering, die zich ertoe verbindt in elk overheidsbeleid een genderperspectief op te nemen en de strijd tegen discriminatie op te voeren.

Alle betrokken ministers zullen in deze commissie verslag uitbrengen over het gevoerde beleid op het gebied van Gelijke Kansen.