Projectoproep “Sport voor vrouwen”

Sport is essentieel voor het welzijn, zowel lichamelijk als geestelijk, maar het is ook een vector van sociale emancipatie. Toch doen vrouwen nog steeds veel minder aan sport dan mannen. Het is tijd om hier verandering in te brengen! Tijdens deze legislatuur wil ik vrouwensport bevorderen en zal ik initiatieven steunen die vrouwen in staat stellen (weer) aan sport te gaan doen.

Si vous souhaitez participer à l’appel à projets « sport au féminin » qui a pour but de permettre à des femmes précarisées de se (re)mettre au sport, rendez-vous sur cette page : https://www.spfb.brussels/espace-pro/appel-projets-sport-au-feminin-2020?fbclid=IwAR1HCY5BMj03RpLBAZzTf9zNNqUnEfDBeYGGGNFi9lK4JhWEx-v2vqr9D7Q#Introduction%20du%20dossier