De Stad Brussel biedt onderdak aan daklozen uit de LGBTQI+-gemeenschap

Persbericht

 

De Stad Brussel biedt onderdak aan daklozen uit de LGBTQI+-gemeenschap

 

De Stad Brussel heeft via de Grondregie gereageerd op een projectoproep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een subsidie van 205.924,05 euro ontvangen voor de herbestemming van woningen tot opvangtehuizen voor daklozen uit de LGBTQI+- gemeenschap. Dit Housing First-project is een samenwerking tussen de Grondregie, Het Opvanghuis en Stepforward.

Dakloosheid vormt een van de grootste problemen voor Brussel. De Stad Brussel en de Grondregie, die het onroerend patrimonium van de Stad beheert, willen dit groeiende fenomeen bestrijden. Op dezelfde manier strijdt de Stad Brussel ook tegen de discriminatie van de LGBTQI+-gemeenschap die op haar grondgebied aanwezig is. Dankzij haar eerste actieplan, dat in 2020 werd uitgebracht, voert zij verschillende opleidings- en bewustmakingsmaatregelen in om aan de behoeften van deze gemeenschap te voldoen.

“Het is belangrijk dat de Stad Brussel, als hoofdstad van de Europese Unie, dit Brussels gewestelijk initiatief steunt om daklozen te helpen, in het bijzonder de LGBTQI+-daklozen die helaas nog te vaak op straat belanden omwille van onder meer sociale en familiale conflicten,... gewoon door wie ze zijn. Wij willen hen steunen via dit project in het bijzonder, maar ook via de verschillende opvanghuizen die in de Stad zijn gevestigd.”, aldus Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een oproep gelanceerd voor projecten ter ondersteuning van de ontwikkeling van “Housing First”-initiatieven voor daklozen in Brussel.

“Door de krachten te bundelen met Stepforward en Het Opvanghuis wil de Grondregie een antwoord bieden op de twee problemen die op het grondgebied heersen: dakloosheid en discriminatie van de LGBTQI+-gemeenschap. Als Schepen voor Gelijke Kansen en Huisvesting ben ik trots dat ik mijn twee bevoegdheden in een en hetzelfde project kan combineren. Dankzij deze subsidie van 205.924,05 euro, die werd toegekend in het kader van de projectoproep van het Gewest, zullen 4 woningen worden gerenoveerd en zullen deze mensen vanaf begin 2022 kunnen worden opgevangen”, legt Lydia Mutyebele, Schepen van Huisvesting, Openbaar Patrimonium en Gelijke Kansen, uit.

“Deze openbare oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het noodhuisvestingsplan voorziet in een budget van € 1,9 miljoen om de gemeenten en het OCMW in staat te stellen woningen voor kwetsbare daklozen aan te kopen of te renoveren. De Stad Brussel heeft gereageerd met een project dat op twee manieren aan mijn bezorgdheden tegemoetkomt: het recht op huisvesting garanderen en dat recht garanderen voor een bijzonder kwetsbare groep, namelijk jonge dakloze LGBTQIA+'ers. Ik ben dan ook verheugd dat het Gewest via dit project de stad kan steunen bij de ontwikkeling van dergelijke woningen”, aldus staatssecretaris voor Huisvesting, Nawal Ben Hamou.

Samusocial stelt via Stepforward haar expertise op het gebied van Housing First ter beschikking en zal verantwoordelijk zijn voor de selectie van en het toezicht op toekomstige huurders. De aanpak van Housing First bevordert re-integratie door huisvesting en met de ondersteuning van Stepforward zal het gemakkelijker zijn om de problemen op te lossen die ertoe hebben geleid dat de jongere dakloos werd.

Het Opvanghuis biedt tijdelijke huisvesting en uitgebreide multidisciplinaire ondersteuning aan LGBTQI+-jongeren die te maken hebben met familieproblemen en/of er alleen voor staan vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. In dit project vult Het Opvanghuis de expertise van Stepforward aan en zal het verantwoordelijk zijn voor de identificatie en selectie van in aanmerking komende LGBTQI+-jongeren, en voor hun ondersteuning.

Dankzij deze trilaterale samenwerking en de gewestelijke subsidie pakt de Stad Brussel twee verschillende problemen aan en ontwikkelt ze een Housing First-project dat LGBTQI+- personen tussen 18 en 25 jaar wil opvangen door hen huisvesting en multidisciplinaire ondersteuning aan te bieden.

 

 

Tags: