Conferentiedebat over populisme

Op initiatief van Ahmed Laaouej en Véronique Lefrancq werd in Koekelberg een conferentiedebat over populisme georganiseerd.

Dit educatieve evenement had tot doel een aantal instrumenten aan te reiken om populistische redevoeringen te begrijpen, ons model van samenleven beter te verdedigen en onze waarden van menselijkheid en solidariteit te herbevestigen.

Populisten wakkeren namelijk angst aan bij mensen die zich uitgesloten en aan hun lot overgelaten voelen. Ze versterken de gevoelens van onrechtvaardigheid, woede en bezorgdheid van de burgers en gebruiken dit als een instrument. Door schijnproblemen aan te kaarten, kunnen populisten eenvoudige beloften en schijnoplossingen aanreiken.

Het is dus nuttig om hun redevoeringen te kunnen opsporen en tegengaan!