Conferentie “Samen sterk tegen gendergeweld” van de vzw Amazone

“Wij zijn feministen. En u? “

Ik heb deelgenomen aan de conferentie "Samen sterk tegen gendergeweld", georganiseerd door de vzw Amazone.
Deze vereniging is een ontmoetingsplaats voor actoren die opkomen voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het evenement heeft tot doel de acties van mijn plan #StopViolence voort te zetten. Ik dank hen voor het werk dat ze hebben verricht!