Bijakte 14 van Beliris: 38 miljoen voor de Brusselse sociale huisvesting

 

Persbericht

Avenant 14 de Beliris : 38 millions pour le logement social bruxellois

 

Het samenwerkingscomité van Beliris heeft de laatste hand gelegd aan bijakte 14 voor de periode 2020-2022. In bijakte 14 van Beliris wordt 38 miljoen euro begroot voor de renovatie van meer dan 800 sociale woningen via 7 nieuwe projecten. Dit bedrag komt bovenop de 30 miljoen euro die is uitgetrokken voor de lopende of geplande werken van bijakte 13 van Beliris, voor de renovatie van 550 woningen[1]. Dit betekent een investering van in totaal 68 miljoen euro voor de Brusselse sociale huisvesting.

 

« Ik ben blij dat Beliris opnieuw waardevolle steun kan verlenen aan het daadkrachtig beleid dat ik in Brussel wil voeren om kwaliteitsvolle sociale huisvesting te bekomen. De renovatie van sociale woningen in de hoofdstad is van cruciaal belang, zeker als men bedenkt dat de huurprijzen in het Gewest bij de hoogste van het land horen. Het is meer dan ooit belangrijk dat de meest kwetsbare Brusselse gezinnen toegang kunnen krijgen tot kwaliteitswoningen tegen een huurprijs die is aangepast aan hun inkomen. In Brussel mag er geen sprake zijn van twee snelheden. En dat is ook de reden waarom Beliris er is”, laat de Brusselse Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou tevreden weten.

 

De 7 nieuwe projecten van bijakte 14

 

L’avenant 14 de Beliris prévoit d’ici 2022 le lancement des travaux de 2 complexes de logements sociaux qui totalisent 207 logements :

 

1. Esseghem 4 à Jette : sécurisation complète du bâtiment et rénovation des composants vétustes

Beliris procèdera à la sécurisation totale du bâtiment (mise en conformité électrique et incendie) et à la rénovation des composants vétustes (toiture, châssis, corniche). Le projet de rénovation prévoit également la pose de nouveaux balcons plus larges et plus longs.

Nombre de logements : 76

Lancement des travaux : fin 2021

Budget prévu dans l’avenant 14 : 4.297.472 €

 

2. Querelle 2 et 3 à Bruxelles-Ville : rénovation lourde des logements et réaménagement des abords du site

Beliris zal een volledige renovatie van de buitenschil van gebouwen 2 en 3 uitvoeren en van de ventilatietechnieken om er lage-energiewoningen van te maken.

Nombre de logements : 131

Lancement des travaux : fin 2021

Budget prévu dans l’avenant 14 : 6.031.514 €

L’avenant 14 de Beliris prévoit également le lancement d’études pour 5 autres complexes de logements sociaux  qui totalisent 650 logements :

 

3. Brigittines à Bruxelles-Ville : rénovation lourde des logements

L’étude porte sur la rénovation complète du bâtiment : un traitement global de l’enveloppe extérieure, la rénovation complète des techniques spéciales du bâtiment, l’installation d’un système de ventilation forcée, le remplacement des installations électriques, gaz, sanitaires et de l’intégralité du réseau de chauffage.

Nombre de logements : 151

Lancement de l’étude : 2022

Budget prévu dans l’avenant 14 : 2.861.000 €

 

4. Le Logis-Floréal à Watermael-Boitsfort : isolation complète des immeubles (blocs gris)

De studieopdracht die Beliris zal uitschrijven, heeft betrekking op de verbetering van de gebouwschil en de technische installaties van 27 wooncomplexen met in totaal 108 woningen. Het betreft onder meer het isoleren van de gevels aan de buitenzijde, het plaatsen van ramen met dubbele beglazing, het isoleren van de zolders en het renoveren van de verwarmingsinstallaties van dit niet-beschermd patrimonium van de wijk.

Nombre de logements : 108

Lancement de l’étude : 2022

Budget prévu dans l’avenant 14 : 3.664.000 €

 

5. Apollo 2 à Schaerbeek : rénovation lourde de l’immeuble

De studieopdracht die Beliris zal uitschrijven betreft de grondige renovatie van het in 1975 gebouwde Apollo 2-gebouw. Dit gebouw met 8 verdiepingen telt momenteel 84 sociale woningen. Het zal worden omgebouwd tot een vijftigtal woningen om tegemoet te komen aan de vraag naar grotere woningen.

Nombre de logements : +/- 50

Lancement de l’étude : fin 2021

Budget prévu dans l’avenant 14 : 1.752.000 €

 

6. Dubrucq à Molenbeek-Saint-Jean : rénovation lourde du site et de ses abords

Het Dubrucq-complex werd gebouwd in het begin van de jaren 1920. Sindsdien zijn er geen grote wijzigingen aangebracht aan de site, en dus zullen de gebouwen en de omgeving een zware en volledige renovatie moeten ondergaan. Beliris zal in eerste instantie de haalbaarheidsstudie voor dit renovatieproject uitvoeren.

Nombre de logements : 64

Lancement de l’étude : 2022

Budget prévu dans l’avenant 14 : 2.180.000 €

 

7. Peterbos à Anderlecht : rénovation lourde de 3 tours de logements et réaménagement des abords du site

De studieopdracht die Beliris zal uitschrijven, heeft betrekking op de renovatie en isolatie van de buitenschil van gebouw 7, 17 en 18, en ook op de vervanging van het ventilatiesysteem, de aanpassing van de nooduitgangen en de brandveiligheid. Het project voorziet ook in de algemene herinrichting van de openbare ruimte van Peterbos om de leefomgeving van de bewoners en gebruikers van de wijk te verbeteren.

Nombre de logements : 273

Lancement de l’étude : 2022

Budget prévu dans l’avenant 14 : 13.487.877 €

 

[1]Pleisterstraat 1 in Elsene (51 woningen), L’Olivierwijk in Schaarbeek (30 woningen), Pottenbakkersstraat in Brussel-Stad (83 woningen), Peterbos gebouw 9 in Anderlecht (80 woningen), Sint-Antoniuswijk in Vorst (17 woningen), Helmetwijk in Schaarbeek (271 woningen)

Tags: