Integratie via huisvesting — 47 vzw’s gesubsidieerd voor meer dan 4 miljoen euro

Persbericht

Insertion par le logement : 47 ASBL subsidiées pour plus de 4 millions d’euros

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Huisvesting, Nawal Ben Hamou, heeft de regering ingestemd met de toekenning van een erkenning en een werkingssubsidie aan 47 erkende Verenigingen die ijveren voor de Integratie via Huisvesting (VIH), en dit voor een totaal budget van 4 044 811,19 euro. Alle subsidies zijn overigens met 2% geïndexeerd.

VIH’s zijn verenigingen die door Brussel Huisvesting worden erkend en gesubsidieerd. Het doel van de VIH’s bestaat erin maatschappelijk kwetsbare personen te integreren door middel van huisvesting.

« Deze actoren op het terrein verrichten essentieel werk. Ze bieden eerstelijnshulp wanneer de meest kwetsbare Brusselaars moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot een degelijke woning. Dit werk is eens zo belangrijk als gevolg van de Covid-19-pandemie die, zoals we weten, grote gevolgen heeft voor de meest kwetsbare Brusselse inwoners”, benadrukt Nawal Ben Hamou.

Twee nieuwe verenigingen zullen een erkenning van het gewest genieten: de vzw Diogène, die actief is op het gebied van de re-integratie van daklozen, en de vzw Singa, die werkt aan de integratie van personen die recentelijk op Belgisch grondgebied zijn aangekomen, met of zonder vluchtelingenstatuut. « Dankzij deze erkenning en de structurele subsidies die ermee gepaard gaan, zullen deze 2 vzw’s over meer middelen beschikken om deze specifieke groepen te ondersteunen, » verklaart Nawal Ben Hamou.

Tags: