Onbewoonbare woningen – 5 extra transitwoningen

Persbericht

Onbewoonbare woningen: 5 extra transitwoningen voor de opvang van gezinnen van wie de woning een gevaar vormt voor de veiligheid van de bewoners

Op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort en van de staatssecretaris voor Huisvesting, Nawal Ben Hamou, heeft de regering ingestemd met de aankoop van een gebouw bestaande uit 5 woningen in de Zonnebloemenstraat in Anderlecht. Het is de bedoeling hier tijdelijk gezinnen in onder te brengen van wie de woning de veiligheid van de bewoners in het gevaar brengt en waarvoor de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) een verhuurverbod heeft opgelegd. Het gebouw, een nieuwbouw, bestaat uit 5 appartementen met respectievelijk 1, 2 en 3 slaapkamers.

Met deze nieuwe aankoop – ten belope van 1.267.000 euro exclusief btw – beschikt de huisvestingsinspectie nu over 9 transitwoningen. « Het is belangrijk dat gezinnen van wie de woning een gevaar vormt voor hun veiligheid, kunnen gebruikmaken van deze tijdelijke huisvestingsoplossing, die een aanvulling is op de noodoplossingen die de gemeenten of de OCMW’s kunnen aanbieden. Het gaat in het bijzonder om gezinnen die genoodzaakt zijn te wonen in woningen waarvan de gasmeters uit voorzorg zijn verzegeld of die grote gebreken vertonen aan de elektrische, gas- of verwarmingsinstallaties» , legt Nawal Ben Hamou uit.

Deze tussentijdse huisvesting is van beperkte duur: er zullen overeenkomsten voor tijdelijke bewoning met een initiële looptijd van drie tot zes maanden worden gesloten, met de mogelijkheid om die tot hoogstens achttien maanden te verlengen. Voor de terbeschikkingstelling van de transitwoning door de DGHI zal een gebruiksvergoeding worden aangerekend, die gelijk is aan de huurprijs van de sociale verhuurkantoren.

« Gezinnen in moeilijkheden beschermen en hen een minimum aan waardigheid bieden, namelijk een behoorlijke woning, is een prioriteit en een recht dat in onze grondwet is verankerd. Zoals we weten, is een van de uitdagingen van de renovatie van het Brusselse woningbestand de herhuisvesting van de bewoners tijdens de werken. Deze nieuwe aankoop door het Gewest is een nieuwe stap in de uitwerking van een strategie die op grotere schaal moet worden toegepast. Bovendien wordt met dit project ook duidelijk aangetoond dat de Gewestelijke Grondregie een concrete bijdrage kan leveren aan het huisvestingsbeleid van deze Regering” , besluit Rudi Vervoort.

Tags: