Bestrijding van genderstereotypen bij jongeren: lancering van een projectoproep voor de Brusselse gemeenten

Persbericht

Bestrijding van genderstereotypen bij jongeren: lancering van een projectoproep voor de Brusselse gemeenten

 

De Cel Gelijke Kansen van Brussel Plaatselijke Besturen lanceert een projectoproep voor de Brusselse gemeenten om genderstereotypen bij jongeren tot 18 jaar te bestrijden.

 

Deze oproep voor een bedrag van € 150.000 heeft tot doel ondersteuning te bieden bij de organisatie van school- of buitenschoolse activiteiten van het kinderdagverblijf tot de middelbare school, alsook bij activiteiten van jeugddiensten bestemd voor jongeren in de culturele centra of jeugdhuizen. Deze activiteiten moeten de volgende thema’s voor ogen hebben: gelijke kansen voor meisjes en jongens, de bestrijding van onbewust of direct seksisme of de bevordering van instemming.

 

"Het lijkt me belangrijk om al vanaf zeer jonge leeftijd te focussen op de bestrijding van genderstereotypen bij jongeren. Dit houdt met name in dat jongeren gesensibiliseerd worden in verband met het probleem van ongezonde relaties en in verband met het begrip "instemming", maar ook rond de gevaren die schuilen in een slecht gebruik van sociale netwerken en de smartphone. Bewustmakingsactiviteiten voor de jongsten kunnen ook draaien rond geslachtsgebonden- en seksistische voorstellingen in het onderwijs, bij spelletjes en speelgoed of binnen de culturen," verduidelijkt staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou.

 

De projectvoorstellen moeten ten laatste op 1 april 2022 om 17.00 uur via e-mail (plaatselijke-besturen@gob.brussels) ingediend worden.

 

Tags: