Bijna 150.000 euro voor de opvang van vrouwen uit Oekraïne die het slachtoffer zijn van seksueel geweld

Persbericht

Bijna 150.000 euro voor de opvang van vrouwen uit Oekraïne die het slachtoffer zijn van seksueel geweld

 

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou, heeft de Brusselse regering ingestemd met de financiering van twee verenigingen voor de opvang van vrouwen uit Oekraïne die het slachtoffer zijn van seksueel geweld.

 

Uit de studie UN-MENAMAIS[1] die op verzoek van Belspo is uitgevoerd, blijkt dat 84% van de mensen die internationale bescherming hebben aangevraagd, al te maken heeft gehad met seksueel geweld. De feiten gebeuren niet alleen tijdens het vluchttraject, maar ook wanneer ze al in België zijn. De slachtoffers doen zelden melding van het geweld en zoeken bijna nooit hulp. De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen wil specifieke initiatieven uitwerken die de vraag naar hulp en gepaste opvang van deze slachtoffers kunnen uitlokken.

 

"Hoewel er al openbare en privé-initiatieven zijn om Oekraïense gezinnen die de oorlog ontvluchten te begeleiden, sterken de reacties op het terrein mij in mijn overtuiging dat er nog bijkomende acties nodig zijn om Oekraïense vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld te ondersteunen," zegt Nawal Ben Hamou. "Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft me gevraagd een vertrouwelijke en laagdrempelige procedure op te zetten die de slachtoffers aanmoedigt om in hun eigen taal en op hun eigen tempo te praten over het geweld dat ze hebben ondergaan of nog ondergaan. Ze kunnen dan – indien ze dat wensen – worden doorverwezen naar gespecialiseerde centra waar ze aangepaste begeleiding kunnen krijgen”.

 

Een subsidie van 52.000 euro voor het project "Oekraïense vrouwen" van de vzw La Voix des Femmes

 

De vzw La Voix des Femmes stelt op basis van haar ervaring met migrantenvrouwen voor om activiteiten en ruimtes voor ontmoeting en dialoog op te zetten die veilig en verwelkomend zijn voor Oekraïense vrouwen die in Brussel wonen. Deze vrouwen kunnen er gebruikmaken van nieuwe hulpmiddelen, een beetje op adem komen en een vertrouwensrelatie met de begeleiders opbouwen.

 

De vzw stelt ook een reeks activiteiten voor die nuttig zijn voor Oekraïense vrouwen en hun kinderen: Steun van een sociaal-juridische dienst, lessen Frans voor volwassenen, activiteiten voor permanente vorming, praatgroepen, informatieve of culturele activiteiten en uitstapjes, cursussen ter verbetering van het Frans, schoolbegeleiding en sociaal-educatieve activiteiten voor adolescenten.

 

Een subsidie van 90.000 euro voor het project "Elles pour Elles. Women for Women. Break the Silence” van de vzw Elles sans frontières

 

Het project biedt vrouwen uit Oekraïne die het slachtoffer zijn van geweld, een luisterend oor en een eerste emotionele ondersteuning, helpt hen het geweld te leren benoemen en er vrijuit over te praten, en verwijst hen vervolgens door naar gespecialiseerde hulpverleners.

 

"Deze luister- en ontmoetingsruimten waar vrouwen zich kunnen uiten en van gedachten kunnen wisselen, waar ze zich gehoord en erkend voelen in hun ervaringen, kunnen helpen bij het herkennen van de signalen van het geweld dat vrouwen hebben ondergaan, zodat ze kunnen worden doorverwezen naar de juiste diensten. Deze vzw's zullen ook de eerstelijnsondersteuningssteams en de instellingen die deze gezinnen begeleiden (het OCMW, Caritas, Ciré, scholen, artsen, enz.), bijstaan wanneer er sprake is van mogelijk geweld", besluit Nawal Ben Hamou.

 

[1] https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/FinalReports/UN-MENAMAIS_FinalRep_v2.pdf

 

 

Tags: