Ontmoeting met de vereniging Réseau Mariage et Migration

In het kader van actie 25 van mijn plan Stop Violence wou ik graag de vereniging Réseau Mariage et Migration ontmoeten om de kwestie van geweld in een migratiecontext te bespreken.
We moeten licht werpen op gedwongen huwelijken en misdaden uit eerwraak door jonge meisjes te sensibiliseren, lokale actoren op te leiden, maar ook door de verenigingssector te steunen.