Ontmoeting met Korpschef Michael Jonniaux

Een verrijkende ontmoeting met Korpschef Michael Jonniaux, die perspectieven aanreikt voor een concrete samenwerking op het gebied van slachtofferhulp en de strijd tegen geweld tegen vrouwen.
Er bestaan goede initiatieven in deze zone om dit geweld effectief te bestrijden en het Brussels Gewest zal deze initiatieven mee steunen in hun strijd.