Ondertekening van het nieuwe beheerscontract met de SLRB

Het is officieel ! Ik tekende het nieuwe beheerscontract met SLRB.

 


La SLRB et les 16 sociétés immobilières de service public sont des partenaires indispensables pour répondre à la crise du logement que nous connaissons à Bruxelles. Leur priorité sous cette législature sera notamment la mise en œuvre du Plan d’urgence Logement adopté par le Gouvernement fin 2020. Notre objectif commun ? Proposer une solution concrète à au moins 15.000 ménages bruxellois en attente d’un logement social.


 

Samen met hen, engageert de Brusselse regering zich ervoor om:

  1. het aanbod en de kwaliteit van openbare woningen te verhogen
  2. het welzijn van de sociale huurders centraal te stellen,
  3. en van de BGHM een dynamische en efficiënte gewestelijke openbare instelling maken die de referentie is in de sector.

 


Door de huidige gezondheids-, economische en sociale crisis dreigen de meest kwetsbare gezinnen nog dringender beroep te moeten doen op het professionalisme van de BGHM en de OVM’s om hen te helpen toegang te krijgen tot kwaliteitswoningen tegen een huur die aan hun inkomen is aangepast.

 

De BGHM zal zich prioritair moeten toeleggen op de uitrol van het Noodplan voor Huisvesting dat de regering eind 2020 heeft goedgekeurd. Op die manier kan de BGHM een concrete oplossing aanreiken aan de 15.000 Brusselse gezinnen die op een sociale woning wachten.