Sport voor Vrouwen: 325.000 euro om sportieve activiteiten voor vrouwen in alle wijken te bevorderen.

Persbericht

Sport au féminin : 325.000 € pour promouvoir la pratique sportive des femmes dans tous les quartiers

 

In oktober jongstleden heeft de minister van Sport van de FGC, Nawal Ben Hamou , de projectoproep "Sport voor Vrouwen 2022” gelanceerd. De gesubsidieerde activiteiten moeten plaatsvinden tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022, wekelijks worden georganiseerd en gericht zijn op een kansarm publiek om hen het plezier van sport te laten (her)ontdekken.

"Uit studies blijkt dat vrouwen minder aan sport doen dan mannen, ongeacht hun inkomensniveau, opleiding of leeftijd. Bij vrouwen zij het degenen met het laagste inkomens- en opleidingsniveau die het minst aan sport doen. Met deze projectoproep willen we deze dubbele onrechtvaardigheid aanpakken door toegankelijke sport- en vrijetijdsactiviteiten te financieren. De bedoeling is om vrouwen de mogelijkheid te bieden lessen te volgen voor yoga, nordic walking, cardiobox of aquagym. Daarom heb ik besloten om voor deze projectoproep van 2022 een uitzonderlijk budget van 325.000 euro uit te trekken, wat een verhoging is met meer dan 50% ten opzichte van het budget voor de projectoproep "Sport voor Vrouwen” van 2020 en 2021", legt Nawal Ben Hamou uit.

Er zullen maar liefst 59 clubs en vzw’s steun krijgen van de FGC. Met deze steun kunnen ze een aangepast sportaanbod uitwerken en partnerschappen aangaan met vzw’s uit de buurt, om zo het publiek te bereiken dat normaal gezien zelden naar een sportclub gaat.

"Regelmatig aan lichaamsbeweging doen is niet alleen een manier om je gezondheid te verbeteren en je lichaam te onderhouden, maar ook om het hoofd leeg te maken en opnieuw contacten te leggen buiten de gezins- of werksfeer. Een sedentaire levensstijl heeft heel wat negatieve gevolgen voor de gezondheid van de Brusselse vrouwen (overgewicht, osteoporose, depressie, enz.). Met deze projectoproep willen we daar iets aan doen door kwaliteitsvolle sportactiviteiten aan te bieden tegen een betaalbare prijs", besluit Nawal Ben Hamou.

Tags: