Bezoek aan het Maison Babel

Bezoek aan het Maison BaBel, een vereniging die niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) begeleidt die een verblijfsvergunning in België hebben verkregen en die een levensproject in Brussel willen realiseren.
Hun doel is hen zelfstandig te maken, maar hen ook activiteiten inzake sociale cohesie aan te bieden om hen beter te integreren in de Brusselse sociale structuur.