Bezoek aan de vzw Les Amis de l’Etincelle

Deze vzw organiseert een huiswerkklas voor jongeren, alfabetiseringscursussen voor volwassenen, maar ook een sociale dienst voor de wijkbewoners.
Het doet me altijd plezier verenigingen te ontmoeten die ijveren voor sociale cohesie en die sociale en culturele emancipatie, autonomie en burgerschap bevorderen!