Bezoek aan de vzw Angela.D

Angela.D is een project dat focust op ‘empowerment’ van vrouwen door middel van huisvesting.

 

Feminisme, solidariteit, ecologie, duurzaamheid, emancipatie van vrouwen... zijn de waarden die worden verdedigd door de vzw Angela.D, een collectief dat nadenkt over de link tussen de huisvestingsproblematiek en gender, en dat woonruimtes creëert waar er sprake is van solidariteit en de uitwisseling van vaardigheden.

Ik heb dus de kans gekregen om de verantwoordelijken van de vzw Angela.d en de vzw Communa te ontmoeten, evenals twee vrouwelijke leden die zich in een kwetsbare situatie bevinden en graag deel zouden willen uitmaken van het project inzake groepswonen dat door Angela D. wordt beheerd op de site van de vzw Communa in Vorst. Hun doel is een netwerkdynamiek te ontwikkelen met de actoren van de sociale cohesie in de buurt.

Deze ontmoeting heeft mij ertoe aangezet de genderdimensie meer te integreren in mijn huisvestingsbeleid, en heeft me veel projectideeën gegeven om verder uit te werken!