Bezoek aan de vzw Ar-One

Wat ben ik trots om projecten uit het verenigingsleven tot ontwikkeling te zien komen!

Ik ben op bezoek geweest bij Ar-One, een vzw met betrekking tot Engels boksen, thaiboksen en jeet kune do die ik heb ontdekt toen ze nog in haar kinderschoenen stond en die blijft evolueren. Op zulke momenten voel je dat onze steun vruchten afwerpt!

Ze hebben onlangs een nieuwe zaal geopend in de Versailleswijk van Neder-Over-Heembeek, waar ze van plan zijn te starten met lessen voor vrouwen zodra de omstandigheden het toelaten. De vrouwen uit de buurt wachten hierop!

Dit is een prachtig project met een sociale , educatieve, recreatieve en sportieve dimensie.

Deze vzw zal op 15 december een prachtig sociaal-sportief evenement organiseren rond boksen, een evenement in drie delen:

  • Een recreatief bokstoernooi : een Engelse bokswedstrijd waarbij kracht verboden is. Het idee is niet om de tegenstander te slaan, maar om hem te raken. Hierdoor kunnen minder ervaren boksers en kinderen aan een wedstrijd deelnemen zonder te hoeven vrezen voor hun lichamelijke integriteit.
  • Een prijsuitreiking : huldiging van bepaalde bewoners en vzw's uit de buurt voor hun inzet en werk. De prijzen zouden uitgereikt worden door Philippe Close, Benoit Heilings en mezelf.
  • Een amateurbokstoernooi : een wedstrijd die boksers uit de hoofdstad laat wedijveren. Dit louter sportieve deel zal de avond afsluiten.