Bezoek aan de vzw Belgique-Djibouti

Proficiat aan alle leden van de vzw Belgique-Djibouti die hun opleidingscertificaat hebben ontvangen.
Deze vereniging zet zich in voor de integratie van nieuwkomers in het Belgische sociale en culturele leven door het organiseren van schoolbegeleiding, alfabetiseringscursussen en sociaal-culturele activiteiten.