Bezoek aan de vzw Fami-Home

Ontmoeting met de vzw Fami-Home en haar partners

Het doel van deze vereniging is om daklozen van straat te plukken en onmiddellijke toegang te verschaffen tot een woning via een dienst voor de psychosociale begeleiding van daklozen.
Dankzij hun nabije begeleiding kan hun doelpubliek een duurzaam levensproject uitbouwen en sociaal isolement bestrijden.