Bezoek aan de vzw Kids and Family

Jongeren, een prioriteit!


De vzw Kids and Family stelt talrijke projecten voor om de jongeren van Ganshoren te betrekken. Ik ben hen gaan bezoeken tijdens twee van hun activiteiten: een opleiding eerste hulp en een verdeling van voedselpakketten.


Bedankt aan Khadija El Mahyaoui, gemeenteraadslid in Ganshoren en hoofd van de vzw, voor deze mooie projecten!


Als eerste heb ik de eerste dag van hun opleiding ‘eerste hulp’ kunnen bijwonen, het befaamde EBEH (Europese Brevet voor Eerste Hulp). Het waren de jongeren zelf die mij, op gemotiveerde en vastberaden wijze, de tips en tricks hebben getoond om een leven te redden. Een groot succes gezien de inschrijving van de 42 jonge meisjes en jongens (ingeschreven over verschillende weekends, in kleine groepen zoals voorzien vanwege de gezondheidsmaatregelen). Felicitaties ook aan Het Rode Kruis van Ganshoren voor hun medewerking!


Daarna ben ik Khadija gevolgd om een kijkje te nemen bij hun verdeling van voedselpakketten. In het licht van de gezondheidscrisis heeft de vzw dit initiatief gelanceerd om burgers in nood te helpen. De jongeren komen twee keer per week bijeen om voedsel in te zamelen en pakketten klaar te maken voor gezinnen wier precaire situatie nog is verergerd door de gezondheidscrisis.