Bezoek aan de vzw L’Oranger

Deze Molenbeekse dienst voor hulpverlening in open milieu wil de ontplooiing, de emancipatie en de inclusie van jongeren in de samenleving bevorderen.

Deze bijeenkomst was een gelegenheid om te spreken over de aanpassingswerken in de Maritiemwijk en de toekomstige projecten voor sociale cohesie, om de bewoners op deze grote sociale en stedenbouwkundige verandering voor te bereiden.

Hartelijk dank aan het hele team voor het warme onthaal en de gesprekken!