Bezoek aan de Université des Familles & de Académie des Parents

Workshop pannenkoeken


Tijdens mijn bezoek aan de Université des Familles & de Académie des Parents heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om een kookworkshop in het Nederlands te geven vanuit een geweldige dynamiek om schoolverzuim en sociale uitsluiting te voorkomen en te bestrijden.

Proficiat aan alle gemobiliseerde pedagogische teams.