Bezoek aan de toekomstige lokalen van de vzw Epicentre

Epicentre is een zorg- en welzijnscentrum dat een inclusieve ‘gezondheidsruimte’ biedt voor gender- en seksuele minderheidsgroepen.

Er worden ook opleidingen georganiseerd om professionals uit de gezondheidssector meer bewust te maken.
Gefeliciteerd met dit initiatief dat samen met O'YES en Transkids het zelfvertrouwen van jonge LGBTQIA+-personen wil versterken, isolement en vooroordelen wil bestrijden en inclusie in Brussel wil bevorderen.