Bezoek aan het Centre Familial Belgo-Immigré

Er wordt gezegd dat Sint-Gillis een echt ‘dorp in de stad” is, waar maar liefst 140 verschillende nationaliteiten naast elkaar leven.

 

Deze multiculturele mix is de trots van het Centre Familial Belgo-Immigré, een vereniging die sociale begeleiding biedt aan kansarme bevolkingsgroepen van uiteenlopende origine.

 

Dank aan de cursisten van alfabetiseringslessen dat ze de tijd namen om met mij te praten. Ik vond het belangrijk om hen eraan te herinneren dat ze zichzelf nooit mogen onderschatten en nooit mogen opgeven!