Bezoek aan de Club de Jeunesse in de Marollenwijk

Leuke energie in dit jeugdcentrum voor jongeren uit de Marollen!

Ik was heel blij dat ik de opvoeders en de kinderen van de Club de Jeunesse kon ontmoeten en kennis kon maken met de vele educatieve, sportieve en sociaal-culturele activiteiten en dat ik meer te weten kon komen over het buurtwerk dat ze verrichten met de bewoners van de wijk.