Persbericht

Bijakte 14 van Beliris: 38 miljoen voor de Brusselse sociale huisvesting

 

Het samenwerkingscomité van Beliris heeft de laatste hand gelegd aan bijakte 14 voor de periode 2020-2022. In bijakte 14 van Beliris wordt 38 miljoen euro begroot voor de renovatie van meer dan 800 sociale woningen via 7 nieuwe projecten. Dit bedrag komt bovenop de 30 miljoen euro die is uitgetrokken voor de lopende of geplande werken van bijakte 13 van Beliris, voor de renovatie van 550 woningen[1]. Dit betekent een investering van in totaal 68 miljoen euro voor de Brusselse sociale huisvesting.

 

« Ik ben blij dat Beliris opnieuw waardevolle steun kan verlenen aan het daadkrachtig beleid dat ik in Brussel wil voeren om kwaliteitsvolle sociale huisvesting te bekomen. De renovatie van sociale woningen in de hoofdstad is van cruciaal belang, zeker als men bedenkt dat de huurprijzen in het Gewest bij de hoogste van het land horen. Het is meer dan ooit belangrijk dat de meest kwetsbare Brusselse gezinnen toegang kunnen krijgen tot kwaliteitswoningen tegen een huurprijs die is aangepast aan hun inkomen. In Brussel mag er geen sprake zijn van twee snelheden. En dat is ook de reden waarom Beliris er is”, laat de Brusselse Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou tevreden weten.

 

De 7 nieuwe projecten van bijakte 14

 

Bijakte 14 van Beliris voorziet in de start van de werken voor 2 sociale wooncomplexen met in totaal 207 woningen tegen 2022:

 

1. Essegem 4 in Jette: volledige beveiliging van het gebouw en renovatie van verouderde onderdelen

Beliris zal een volledige beveiliging van het gebouw uitvoeren (conformiteitswerken inzake elektriciteit en brandveiligheid) en zal de verouderde onderdelen renoveren (dak, raamwerk, dakgoten). Het renovatieproject voorziet ook in de bouw van nieuwe, bredere en langere balkons.

Aantal woningen: 76

Start van de werken: eind 2021

Budget voorzien in bijakte 14: 4.297.472 €

 

2. Krakeelstraat 2 en 3 in Brussel Stad: grondige renovatie van de woningen en heraanleg van de omgeving

Beliris zal een volledige renovatie van de buitenschil van gebouwen 2 en 3 uitvoeren en van de ventilatietechnieken om er lage-energiewoningen van te maken.

Aantal woningen: 131

Start van de werken: eind 2021

Budget voorzien in bijakte 14: 6.031.514 €

Bijakte 14 van Beliris voorziet ook in studies voor 5 andere sociale woningcomplexen met in totaal 650 woningen:

 

3. Brigittinenwijk in Brussel Stad: grondige renovatie van woningen

De studie heeft betrekking op de volledige renovatie van het gebouw: een algemene behandeling van de gebouwschil, de volledige vernieuwing van de speciale technische installaties van het gebouw, de plaatsing van een mechanisch ventilatiesysteem, de vervanging van de elektrische, gas- en sanitaire installaties en van het volledige verwarmingsnet.

Aantal woningen: 151

Start van de studie: 2022

Budget voorzien in bijakte 14: 2.861.000 €

 

4. Le Logis-Floreal in Watermaal-Bosvoorde: volledige isolatie van de gebouwen (grijze blokken)

De studieopdracht die Beliris zal uitschrijven, heeft betrekking op de verbetering van de gebouwschil en de technische installaties van 27 wooncomplexen met in totaal 108 woningen. Het betreft onder meer het isoleren van de gevels aan de buitenzijde, het plaatsen van ramen met dubbele beglazing, het isoleren van de zolders en het renoveren van de verwarmingsinstallaties van dit niet-beschermd patrimonium van de wijk.

Aantal woningen: 108

Start van de studie: 2022

Budget voorzien in bijakte 14: 3.664.000 €

 

5. Apollo 2 in Schaarbeek: grondige renovatie van het gebouw

De studieopdracht die Beliris zal uitschrijven betreft de grondige renovatie van het in 1975 gebouwde Apollo 2-gebouw. Dit gebouw met 8 verdiepingen telt momenteel 84 sociale woningen. Het zal worden omgebouwd tot een vijftigtal woningen om tegemoet te komen aan de vraag naar grotere woningen.

Aantal woningen: +/- 50

Lancering van de studie: eind 2021

Budget voorzien in bijakte 14: 1.752.000 €

 

6. Dubrucqlaan in Sint-Jans-Molenbeek: grondige renovatie van de site en van de omgeving

Het Dubrucq-complex werd gebouwd in het begin van de jaren 1920. Sindsdien zijn er geen grote wijzigingen aangebracht aan de site, en dus zullen de gebouwen en de omgeving een zware en volledige renovatie moeten ondergaan. Beliris zal in eerste instantie de haalbaarheidsstudie voor dit renovatieproject uitvoeren.

Aantal woningen: 64

Start van de studie: 2022

Budget voorzien in bijakte 14: 2.180.000 €

 

7. Peterbos in Anderlecht: grondige renovatie van 3 woontorens en heraanleg van de omgeving

De studieopdracht die Beliris zal uitschrijven, heeft betrekking op de renovatie en isolatie van de buitenschil van gebouw 7, 17 en 18, en ook op de vervanging van het ventilatiesysteem, de aanpassing van de nooduitgangen en de brandveiligheid. Het project voorziet ook in de algemene herinrichting van de openbare ruimte van Peterbos om de leefomgeving van de bewoners en gebruikers van de wijk te verbeteren.

Aantal woningen: 273

Start van de studie: 2022

Budget voorzien in bijakte 14: 13.487.877 €

 

[1]Pleisterstraat 1 in Elsene (51 woningen), L’Olivierwijk in Schaarbeek (30 woningen), Pottenbakkersstraat in Brussel-Stad (83 woningen), Peterbos gebouw 9 in Anderlecht (80 woningen), Sint-Antoniuswijk in Vorst (17 woningen), Helmetwijk in Schaarbeek (271 woningen)