Presbericht

 

> Vers la version française

 

Coronavirus – Verbod op uithuiszettingen over het hele Brusselse grondgebied verlengd tot 30 juni

 

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou zullen uithuiszettingen in het hele gewest tot 30 juni 2020 verboden blijven. Gerechtelijke en administratieve besluiten waarbij ontruiming wordt gelast, worden daarom tot die datum opgeschort.

“Dit besluit komt tegemoet aan de absolute noodzaak om in deze periode van pandemie huisvesting voor iedereen te garanderen en de meest kwetsbare huurders te beschermen die door een eventuele uitzettingsmaatregel in grote moeilijkheden zouden kunnen komen », aldus Staatssecretaris Nawal Ben Hamou.

Deze maatregel zou ook kunnen worden verlengd tot 31 augustus als de gezondheidscrisis die we nu meemaken dit rechtvaardigt.

 

Tags: