Eerste editie van het festival Handy Choc

Een feestelijke, sportieve en inclusieve sfeer tijdens deze eerste editie van het Handy Choc-Festival.

Dit festival vestigt de aandacht op de vaardigheden van mensen met specifieke behoeften, los van hun handicap. Een project waarbij wordt aangetoond dat een handicap hebben geen juk mag zijn binnen de maatschappij en dat iedereen er een plaats in heeft.
Dank aan de vzw Plateforme Handicap Europe-Afrique, Haby Lumina, Mozayika en Handicapable Vision voor hun strijd voor meer inclusie in Brussel!