350.000 euro om vrouwelijk ondernemerschap in Brussel aan te moedigen

Persbericht

350.000 euro om vrouwelijk ondernemerschap in Brussel aan te moedigen

 

Op voorstel van de staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte en de staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou lanceert de Brusselse regering een gloednieuwe projectoproep om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen: ‘Women in Business’.

 

Uit de in 2020 gepubliceerde barometer van het vrouwelijk ondernemerschap van hub.brussels blijkt dat in tien jaar tijd het aantal vrouwelijke zelfstandigen in het Brussels Gewest met 30% is gestegen, en het aantal vrouwelijke zelfstandigen in bijberoep zelfs met meer dan 50%. Toch zijn er in Brussel nog altijd 2,5 keer meer mannen dan vrouwen met een zelfstandige activiteit. In de meeste economische sectoren van het Gewest, en in het bijzonder in de technische en technologische sectoren, zijn zelfstandige vrouwen in de minderheid. Bovendien heeft de covidcrisis vrouwen harder getroffen, met name omdat zij vaker actief zijn in zeer kleine ondernemingen, in sectoren zoals die van de horeca, evenementen, contactberoepen of kleine winkels.

 

Om vrouwen die het avontuur van het ondernemerschap willen aangaan te ondersteunen, heeft het Brussels Gewest daarom de projectoproep ‘Women in Business’ gelanceerd. Die oproep is bedoeld om in het bijzonder de ondervertegenwoordigde vrouwen in het ondernemerschap te ondersteunen.

 

Dit initiatief past ook in de gewestelijke strategie voor economische transitie, de ‘Shifting Economy’, die ook tot doel heeft een gunstig klimaat voor ondernemerschap te creëren, waarin de hele Brusselse diversiteit wordt meegenomen.

Het budget voor deze ‘Women in Business’-projectoproep bedraagt 350.000 euro om gedurende een jaar privéactoren te financieren die projecten voorstellen om kandidaat-ondernemers en -onderneemsters te ondersteunen. Concreet zullen de winnaars moeten voorzien in (naar keuze):

  1. begeleidingsprogramma's voor vrouwelijke (kandidaat-)ondernemers;
  2. programma's, activiteiten en evenementen rond mentorschap, wederzijdse hulp en coaching, in het bijzonder gedragen door netwerken van vrouwelijke ondernemers.

Het budget per project zal variëren van 35.000 tot 100.000 euro. De projecten zullen door een jury worden geselecteerd op basis van criteria zoals de kwaliteit van de aangeboden begeleiding en de verenigbaarheid van de doelgroep met de inclusiedoelstelling van de oproep.

 

“Deze projectoproep is bedoeld om tegemoet te komen aan de vrouwen die ik sinds het begin van mijn mandaat in de economie heb ontmoet”, legt Barbara Trachte uit. “Dit is een specifieke maatregel die rekening houdt met hun moeilijkheden, vooral in deze periode na de covidcrisis, die vrouwen in het bijzonder heeft getroffen, omdat zij kleine handelszaken hebben of contactberoepen uitoefenen en omdat zij bovendien door het telewerken meer huishoudelijk werk op zich hebben genomen. Het is ook een gelegenheid om de vrouwen te bereiken die het verst af staan van de door het Gewest opgezette regelingen. Tot slot ben ik erg enthousiast over de samenwerking met mijn collega Nawal Ben Hamou, omdat we onze bevoegdheden samenvoegen en op die manier het ondernemerschap en de emancipatie van vrouwen met meer impact kunnen ondersteunen.”

 

“Deze oproep stelt ons in staat om, door projecten voor economische activiteiten te ondersteunen, de economische onafhankelijkheid van vrouwen te versterken en alle vrouwen die dat willen, te laten zien dat het mogelijk is om een ​​eigen zaak te starten. Vrouwen ondervinden meer moeilijkheden dan mannen in de ondernemingssector. Vrouwen hebben te lijden onder stereotypen, vooral als het gaat om het vinden van financiering. Zij worden ook al te vaak gedegradeerd tot minder ‘winstgevende’ en minder ‘serieuze’ taken en functies. Met deze projectoproep willen wij laten zien dat vrouwen een volwaardige plaats hebben in het ondernemerschap”, benadrukt staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou.

 

De projectoproep is op 13 juni gelanceerd. Kandidaturen kunnen tot en met 15 juli worden ingediend. Op 27 juni, om 17.00 uur, wordt een infosessie georganiseerd.

 

Informatie en inschrijving: https://economie-werk.brussels/news-projectoproep-women-in-business-2022 https://economie-emploi.brussels/news-appel-a-projets-women-in-business-2022

 

Tags: