Wisseling van het voorzitterschap van de IMC Vrouwenrechten.

De IMC Vrouwenrechten is nu van voorzitterschap veranderd.
Bedankt aan Christie Morreale en Antonios Antoniadis voor het co-voorzitterschap van de IMC #Vrouwenrechten en felicitaties voor hun concrete acties inzake geweld tegen vrouwen en gendergelijkheid in de beroepssector.
Ik wens hun opvolgster Benedicte Linard veel succes toe!