Sociale Cohesie: 186 vzw’s zullen financiële steun genieten voor een totaal budget van bijna 2,363 miljoen euro.

Persbericht

 

186 vzw’s zullen financiële steun genieten voor een totaal budget van bijna 2,363 miljoen euro.

 

Op voorstel van Nawal Ben Hamou, minister van Sociale Cohesie, heeft het College van de FGC de toekenning van subsidies goedgekeurd in het kader van 2 projectoproepen: de oproep "Impulsion 2022" en de oproep "Soutien à l’investissement et à l’infrastructure 2022". In totaal zullen 186 vzw’s voor sociale cohesie dit jaar financiële steun ontvangen voor een globaal budget van bijna 2,363 miljoen euro om projecten uit te voeren die zo dicht mogelijk aansluiten bij de behoeften van de burgers.

 

"De actoren van de sociale cohesie werken al enkele jaren op volle kracht, en nog meer sinds de gezondheidscrisis: ze treden namelijk op in de frontlinie, naast de eerstelijnszorg en de sociale eerstelijnsbijstand. In dit verband hebben ze blijk gegeven van een grote creativiteit bij het onderhouden van contacten met hun verschillende doelgroepen en hebben ze de sociale cohesie in de meest kwetsbare buurten van het Gewest dus in stand gehouden. Daar waar andere actoren misschien ontbraken of afwezig waren. Vandaag moeten wij meer dan ooit hun collectieve of individuele solidariteits- en begeleidingsacties ondersteunen. ", aldus Nawal Ben Hamou.

 

In het kader van deze twee projectoproepen werden niet minder dan 254 subsidieaanvragen ingediend. De selectie van de gekozen projecten werd verricht door een selectiecomité dat bestond uit verschillende ambtenaren van de FGC die gespecialiseerd zijn in sociale cohesie, socio-professionele inschakeling en jeugdzaken, en een deskundige op het gebied van jeugdpreventie van de Federatie Wallonië-Brussel.

 

Tags: