Colloquium “seksueel geweld en seksisme op de werkvloer”

Vandaag heb ik deelgenomen aan het colloquium "seksueel geweld en seksisme op de werkvloer", georganiseerd door de vzw Mouvement pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes.
Evenementen als deze - waarbij de uitwisseling van ervaringen, kennis en goede praktijken wordt bevorderd– zijn van essentieel belang om dit geweld bestrijden. Opdat vrouwen kunnen werken in een omgeving waar ze zich goed voelen en zich kunnen ontplooien.