Slotconferentie van het CALICO-project

Vandaag heb ik de slotconferentie van het CALICO-project bijgewoond.

Dit project is niet zomaar een huisvestingsproject. Het is een vernieuwend project rond samenleven. Een geïntegreerd project dat zorgt voor een vernieuwende benadering van de stad en van de banden tussen de bewoners.

Of het nu gaat om de sociale dimensie, de gelijkheid van mannen en vrouwen of de intergenerationele dimensie, Calico heeft het vermogen om ervoor te zorgen dat veel gezinnen een vorm van zekerheid, ontplooiing en stabiliteit verwerven die ze op de privémarkt veel moeilijker bekomen zouden hebben.

Zowel in mijn hoedanigheid van staatssecretaris voor Huisvesting als voor Gelijke Kansen verheugt het mij vast te stellen dat de toegang tot betaalbare kwaliteitsvolle huisvesting wordt gecombineerd met de aandacht voor specifieke kwesties in verband met gender, alleenouderschap of het levenseinde.