Persbericht

Violences psychologiques : Lancement de la campagne #faisonslalumièresurlaviolence

 

In het Brusselse gewest zegt meer dan één vrouw op twee het slachtoffer te zijn of te zijn geweest van psychisch geweld door haar partner of ex-partner, terwijl in de misdaadstatistieken van 2018 slechts 1.171 gevallen van psychisch geweld tussen partners werden geregistreerd.

Het vaststellen van psychisch geweld is niet altijd evident. De meeste daders zijn er zich - net als de slachtoffers - niet van bewust dat het getreiter, de vernederingen en het steeds systematischer denigrerend gedrag dat ze hanteren ten aanzien van hun partner of ex-partner, al zeer destructieve gewelddaden zijn.

De bewustmakingscampagne #lichtopgeweld die werd ontwikkeld door equal.brussels – in samenwerking met het Gewestelijk platform partner- en intrafamiliaal geweld – wil daders sensibiliseren over de aard van psychisch geweld: het is een volwaardige, uiterst destructieve vorm van geweld.

De staatssecretaris voor gelijke kansen, Nawal Ben Hamou , heeft de campagne #lichtopgeweld officieel gelanceerd op dinsdag 19 november. "Terwijl de meeste bewustmakingscampagnes gericht zijn op de slachtoffers van geweld, zijn wij vertrokken van de vaststelling dat het net zo belangrijk is mannen die het geweld plegen te sensibiliseren als we de geweldsspiraal willen doorbreken", verduidelijkt Nawal Ben Hamou, "Het doel is hen aan te spreken op zeer concreet gedrag en tegelijkertijd een positieve boodschap over te brengen: als je wilt, kun je veranderen en wij kunnen je daarbij helpen. “

De 2 hulplijnen voor geweld 0800/30 0 30 (FR) en 1712 (NL) zijn partners van de campagne.

Volgens Anne Jacob, directrice van de vzw Praxis, "is het van essentieel belang de daders in staat te stellen zich bewust te worden van dit geweld, verantwoordelijkheid te nemen, woorden te geven aan deze eerste gewelddaden ten aanzien van hun partner of ex-partner. Ze kunnen de neerwaartse spiraal die zich sluipenderwijs heeft ingezet, doorbreken voordat deze eerste vorm van geweld leidt tot nog ernstiger geweld: fysiek geweld. “

De campagne #lichtopgeweld zal van 19 november tot 10 december gevoerd worden op het MIVB-net en op de sociale netwerken.

Deze campagne zal de eerste stap vormen van een uitgebreider proces op het vlak van de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Begin 2020 zal staatssecretaris Nawal Ben Hamou een Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen aan de Brusselse regering voorleggen. Dit plan zal zowel de opvang en de bescherming van slachtoffers als de begeleiding van daders behandelen. Het plan zal in de eerste plaats de nadruk leggen op de acties die door de verenigingssector worden aanbevolen.

FR

NL

 

Meer info?

Cabinet Ben Hamou – Annaïk de Voghel – adevoghel@gov.brussels – 0472-71 99 31
Equal.brussels – Karima Zahi – kzahi@sprb.brussels – 0490-523 893
Asbl Praxis – Anne Jacob – anne.jacob@asblpraxis.be

Tags: