Presbericht

> Vers le communiqué de presse en français

 

Coronavirus – Huisvesting: bescherming van de kwetsbaarste Brusselaars

 

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis en de verlenging van de maatregelen waarbij gevraagd wordt om thuis te blijven, heeft de Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou de nodige maatregelen getroffen om het moratorium op uithuiszettingen tot en met 3 mei te verlengen. Het principe blijft hetzelfde: huurders in Brussel mogen niet uit hun woning gezet worden, ook niet als de eigenaar zich kan beroepen op een beslissing van de vrederechter.

Voor de sociale woningen van de BGHM zijn er versnelde procedures ingesteld om het huurbedrag te herzien in geval van verlaagd inkomen of inkomensverlies. Er zijn drie maatregelen beschikbaar voor huurders die door de huidige crisis getroffen worden en die moeilijkheden hebben om hun huur te betalen:

  • huurders kunnen bij hun openbare vastgoedmaatschappij (OVM) een specifieke sociale vermindering vragen als er sprake is van een buitengewoon moeilijke toestand
  • bij tijdelijke werkloosheid bijvoorbeeld kunnen huurders een spreiding van de betaling van de huur vragen
  • voor huurders van wie het inkomen met ten minste 20% is gedaald (bijvoorbeeld voor wie werd ontslagen) kan de sociale huisvestingsmaatschappij (na advies van de BGHM) de huurprijs herzien en aanpassen aan het nieuwe gezinsinkomen.

Huurders met een gewijzigd inkomen kunnen dus contact opnemen met hun OVM om een herziening van de huurprijs of een spreiding van de betaling van de huur aan te vragen.

De huidige leners en huurders van het Woningfonds die een inkomensverlies hebben geleden en moeilijkheden ondervinden bij de betaling van hun huur of de maandelijkse afbetaling van hun lening, kunnen een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Woningfonds. Na een analyse van het dossier:

  • kan aan de in aanmerking komende kredietnemer uitstel van betaling worden verleend voor maximaal zes maanden zonder bijkomende kosten. De terugbetalingstermijn van de lening zal in verhouding worden verlengd.
  • kan aan de in aanmerking komende huurder een tijdelijke herziening van de huurprijs, rekening houdend met de daling van de inkomsten, of een betalingstermijn (met een afbetalingsplan) toegekend worden.

Deze tegemoetkomingen zullen niet automatisch worden toegekend, maar op basis van onderzoek en controle van de financiële situatie van de aanvragers.

Wat de  huurders van openbare woningen betreft, wordt aan de Brusselse gemeenten en OCMW’s gevraagd om hun betalingsplannen voor de door de crisis getroffen huurders te handhaven en te versterken.

Met betrekking tot de private huurmarkt wil de Staatssecretaris op een doordachte manier en in gezamenlijk overleg werken aan oplossingen die rekening houden met zowel de situatie van huurders in moeilijkheden als eigenaars die door minder huurinkomsten in een delicate financiële situatie zouden terechtkomen.  Daar wordt momenteel aan gewerkt. Intussen roept Nawal Ben Hamou de eigenaars op tot solidariteit en verantwoordelijkheid om overgangsregelingen af te spreken met huurders in moeilijkheden, zodat iedereen deze crisis in de beste omstandigheden te boven kan komen.

Brussel Huisvesting zal weldra een FAQ publiceren met alle vragen die de Brusselaars kunnen hebben over de gevolgen van de coronacrisis op het vlak van huisvesting.

Tags: