Coronavirus – opnieuw een moratorium op de uithuiszettingen tot 13 december

 

Persbericht

 

 

 

Coronavirus – opnieuw een moratorium op de uithuiszettingen tot 13 december

 

Op voorstel van de staatssecretaris voor huisvesting, Nawal Ben Hamou, vaardigt de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze dinsdag een politiebesluit uit dat een nieuw moratorium op uithuiszettingen in het Brussels Gewest invoert.

 

Alle gerechtelijke en administratieve beslissingen die een uithuiszetting gelasten, worden automatisch opgeschort tot en met 13 december 2020, met uitzondering van uithuiszettingen die worden gemotiveerd door een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de openbare veiligheid.

 

« De tweede golf van het Coronavirus heeft het gewest hard getroffen. Het Brussels gewest bevindt zich op dreigingsniveau 4, dat is het maximale dreigingsniveau. De winterperiode zorgt voor een sterkere verspreiding van het virus en verhoogt het risico op besmetting, in het bijzonder dat van kwetsbare personen. Ons doel is dan ook om de mogelijke besmettingswijzen zoveel mogelijk te beperken en de meest kwetsbare huurders te beschermen door ze in hun woning te houden », verklaart staatssecretaris voor huisvesting Nawal Ben Hamou.

 

“De gezondheidscrisis duurt voort en daarmee ook de precaire huisvestingssituaties. Het is essentieel dat het beleid eerlijk en solidair is voor iedereen en daarom is het verbod op uithuiszettingen een essentiële maatregel die vandaag moet worden genomen” laat minister-president Rudi Vervoort weten.

 

Ter herinnering: de huur blijft verschuldigd gedurende de tijdelijke periode waarin uithuiszettingen verboden zijn. Staatssecretaris voor huisvesting Nawal Ben Hamou wenst eraan te herinneren dat de Brusselse regering een buitengewone toelage van 30 miljoen euro heeft toegekend aan de OCMW’s om tegemoet te komen aan de sociale behoeften die door de coronacrisis zijn ontstaan: « de OCMW’s beschikken dus over belangrijke actiemiddelen om de door de gezondheidscrisis getroffen huurders te helpen bij het betalen van achterstallige lasten of huurgelden en zo te voorkomen dat er een uitzettingsprocedure wordt gestart. Huurders in moeilijkheden moeten dus niet aarzelen om contact op te nemen met het OCMW van hun gemeente, waarvan de diensten beschikbaar blijven, zelfs in lockdownperiode. ”

 

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders heeft haar leden ook een richtlijn meegedeeld waarin ze stelt dat elke uithuiszetting in het kader van een woninghuurovereenkomst moet worden uitgesloten, met uitzondering van uithuiszettingen waarbij de bewoner het pand reeds heeft verlaten.

 

Tags: