Nawal Ben Hamou kent meer dan een miljoen euro steun toe aan de vrijwilligerssector

Persbericht

Gelijke kansen: Nawal Ben Hamou kent meer dan een miljoen euro steun toe aan de vrijwilligerssector

Op 1 juni heeft de staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou, vier projectoproepen gelanceerd inzake toegankelijkheid, racismebestrijding, gender en bestrijding van geweld tegen vrouwen.

Tal van verenigingen hebben positief gereageerd op deze projectoproep, die ongezien is, aangezien er in totaal 1.125.000 euro voor is uitgetrokken, wat bijna een derde is van het jaarlijkse budget voor Gelijke Kansen. In minder dan een maand tijd werden meer dan 180 dossiers ingediend. Volgens de staatssecretaris toont dit succes het dynamisme aan van de Brusselse verenigingen die werken rond gelijkekansenthema’s.

Dankzij een aanzienlijke verhoging van de middelen voor 2021 kon Nawal Ben Hamou steun verlenen aan bijna 110 van deze dossiers.

Deze subsidies stellen de verenigingssector in staat om bewustmakings- en informatiecampagnes te voeren, opleidingen te organiseren, studies uit te voeren over de gevolgen van Covid voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, en discussiegroepen, filmdebatten, filosofische en participatieve workshops, theaterstukken, symposia, festivals en tentoonstellingen, enz. te organiseren over diverse thema’s in verband met gelijke kansen. Dankzij deze gerichte steun zullen verenigingen ook podcasts, documentaires en voorstellingen kunnen maken en pedagogische hulpmiddelen kunnen ontwikkelen. Dit honderdtal projecten bereikt een zeer breed publiek: kinderen, jongeren, vrouwen of personen die het slachtoffer zijn van meervoudige discriminatie.

« Ik ben blij dat ik zoveel uiteenlopende projecten kan steunen die concreet gestalte geven aan bepaalde acties van het Brusselse Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, maar ook aan het handistreamingbeleid van het Gewest en onze prioriteiten inzake gelijkheid tussen vrouwen en mannen en racismebestrijding« , besluit Nawal Ben Hamou.

Tags: