PB: Renovatie van de sociale woningen in Brussel: indiening van de stedenbouwkundige vergunning

Persbericht

 

Renovatie van de sociale woningen in Brussel: indiening van de stedenbouwkundige vergunning

 

De Brusselse Woning, een sociale huisvestingsmaatschappij, gaat verder met haar ambitieus renovatieprogramma, "Klimaatplan" genoemd. Vandaag wordt met de ondertekening en de indiening van de stedenbouwkundige vergunning een nieuwe stap gezet.

Het Klimaatplan, dat eind april 2019 werd gelanceerd, voorziet de renovatie van 1.057 sociale woningen in de Marollen, te Haren en te Neder-Over-Heembeek, dankzij de investeringen die werden toegekend door de Stad Brussel en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

Het doel van dit Klimaatplan is drieledig: de energiefacturen van de sociale huurders verminderen, de leefomgeving van de bewoners verbeteren en de strijd aanbinden tegen de klimaatopwarming.

De renovatiewerken zullen voornamelijk het volgende omvatten:

  • het isoleren en renoveren van de buitenschillen van de gebouwen,
  • het installeren van nieuwe ventilatiesystemen,
  • het renoveren van architecturale en technische onderdelen in de gebouwen: in overeenstemming brengen van de gas- en elektriciteitsinstallaties en van de brandveiligheid van sommige complexen.


Na afloop van de renovatiewerken zal 75% van het vastgoedpatrimonium van de Brusselse Woning voldoen aan de lage energienormen.

NIEUWE STAP

Op maandag 6 december hebben de beheerders van dit project de laatste dossiers van de stedenbouwkundige vergunning (met betrekking tot de sites van Neder-Over-Heembeek) ingediend bij Urban.

Het is een belangrijke stap in dit dossier, dat ondanks de gezondheidscrisis op dit ogenblik geen enkele vertraging heeft opgelopen. De projectbeheerders en de directie hebben nauwgezetheid en vindingrijkheid aan de dag gelegd om de initiële termijnen na te leven, meer bepaald door toewijzingscommissies te organiseren via videoconferenties, door raamovereenkomsten op te zetten om het aantal dienstenopdrachten te beperken en door de opdrachtgeving van het voorontwerp tot de opvolging van de uitvoering te externaliseren.

VOORZIENE PLANNING  

Stap 1: Uitschrijven van de dienstenopdracht September 2019
Stap 2: Aanduiding van de ontwerpers Augustus 2020
Stap 3: Indiening van de stedenbouwkundige vergunning December 2021
Stap 4: Ontvangst van de stedenbouwkundige vergunning Zomer 2022
Stap 5: Aanduiding van de aannemers Lente 2023
Stap 6: Begin van de werken Eind 2023
Stap 7: Einde van de werken Eind 2025


VOORBEELDEN VAN VOOR EN NA FOTO'S

Gebouwen gelegen Versailleslaan en Beizegemstraat te 1120 Neder-Over-Heembeek

Complex gelegen Spiegelstraat nr. 68-70 te 1000 Brussel

GETUIGENISSEN

Karim TAFRANTI, Voorzitter van de Brusselse Woning, verheugt zich over deze belangrijke stap in het project: "Dit plan van formaat zal de sociale huisvestingssector een nieuw tijdperk binnenleiden, een tijdperk dat definitief rekening houdt met zowel de sociale uitdagingen als de uitdagingen op maatschappelijk en milieuvlak. De lage energierenovaties zullen immers toelaten om de energiefacturen van de huurders te verminderen, hen een aangenamere leefomgeving te bieden via ambitieuze renovaties en de strijd aan te binden tegen de klimaatopwarming.”

"Iedereen heeft recht op een comfortabele en kwaliteitsvolle woning, het was hoog tijd dat de Stad de sociale woningen renoveerde die er de meeste nood aan hebben. Daarom zal de Stad de Brusselse Woning herkapitaliseren voor een bedrag van 37 miljoen euro om de gebouwen te renoveren en te isoleren", legt Philippe CLOSE, Burgemeester van de Stad Brussel, uit.

"We hebben beslist om in deze legislatuur een groot renovatieprogramma te lanceren: bijna 37.000 sociale woningen op het grondgebied van het Gewest zullen renovatiewerken ondergaan, voor een totaal budget van meer dan 500 miljoen euro. Het Klimaatplan van de Brusselse Woning, met de steun van de BGHM, sluit volledig aan bij dit streven naar verbetering van de energieprestatie van de gebouwen en van de factuur van de huurders. Ik verheug mij over de vooruitgang in dit dossier, dat vlot werd behandeld door de Brusselse Woning" verduidelijkt Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal BEN HAMOU.

"De renovatie van de woningen, en meer bepaald hun energetische renovatie, is essentieel om de bewoners in staat te stellen hun energiefacturen te verminderen en hun dagelijkse leefkwaliteit te verbeteren. Deze nieuwe stap is fundamenteel voor de uitvoering van het "Klimaatplan" en, zoals zijn naam aangeeft, om de strijd aan te binden tegen de klimaatverandering" onderstreept Lydia MUTYEBELE, Schepen van Huisvesting van de Stad Brussel.

Bieke COMER, Voorzitster van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), verheugt zich over dit Stad-Gewest partnerschap. "Dit partnerschap is belangrijk om de uitdagingen van de sociale huisvesting voor de minstbedeelden aan te pakken, en er tevens de fundamentele doelstellingen in verband met de klimaatuitdagingen in te integreren. Om de uitvoeringstermijnen van de renovaties te versnellen, werd een vereenvoudiging van de procedures bestudeerd als proefproject tussen de Brusselse Woning en de BGHM.”

Tags: