Inhuldiging van het project “M-SQUARE” in Molenbeek

Met M-Square wordt in Molenbeek geleidelijk aan een hele wijk uit de grond gestampt en ik ben blij dat het gewest er via citydev en de BGHM bij betrokken is.

 

Het project M-Square is een perfecte weerspiegeling van de wens van de regering:
  • Toegankelijke duurzame en energiezuinige woningen te koop of te huur aanbieden,
  • Dit via de totstandbrenging van een echte wijk waarin op termijn woningen voor middeninkomens, sociale woningen, een rust- en verzorgingstehuis en groene ruimten en ontspanningsruimten zullen worden ondergebracht.

     

    Daarnaast is er de wens om te zorgen voor een sociale en intergenerationele mix in de nieuwe wijk. De site werd namelijk zo uitgedacht dat ontmoetingen en uitwisselingen tussen de wijkbewoners worden bevorderd, in een gezellige omgeving, dicht bij heel wat scholen en kinderdagverblijven, sportinfrastructuren (het onlangs gerenoveerde zwembad ‘Louis Namèche’, het Machtensstadion, enz.) en talrijke winkels.

 

Ik wil ook mijn waardering uitspreken voor de efficiënte samenwerking tussen de openbare actoren en de privésector, die concreet vorm geven aan het daadkrachtig beleid dat wij willen voeren ten aanzien van de sociale en ecologische uitdagingen waarmee ons gewest wordt geconfronteerd. De uitdagingen die de sociale en klimatologische noodsituatie met zich meebrengt, vereisen immers collectieve en concrete antwoorden. Ik ben hier heel gevoelig voor.

 

Dankzij de sleutel-op-de-deur-operatie die de BGHM op perceel G uitvoert, kan Le Logement Molenbeekois 34 nieuwe sociale woningen te huur aanbieden. Een tweede sleutel-op-de-deur-operatie zal zeer binnenkort worden uitgevoerd op perceel A, waardoor Le Logement Molenbeekois eind 2022 - begin 2023 over 24 bijkomende sociale woningen zal beschikken.

 

De twee operaties hebben dus betrekking op 58 woningen met een sobere, elegante en duurzame architectuur. Het gaat om kwaliteitsvolle en ruime woningen, met comfortabele leefruimten en elk met een terras of balkon.

 

Bedankt aan iedereen die heeft meegewerkt aan de verwezenlijking van dit prachtige project, dat ervoor zorgt dat veel gezinnen een eigendom kunnen verwerven of kunnen beschikken over een kwaliteitsvolle woning die aan hun inkomen is aangepast. Het is ook namens deze gezinnen dat ik de gemeente Molenbeek, CityDev, de BGHM en Le Logement Molenbeekois, maar ook Burco en Thomas & Piron en al diegenen die zich dagelijks achter de schermen inzetten om het recht op een degelijke woning voor iedereen concreet te maken, wil bedanken.