Dag tegen racisme met de vereniging YoungThinkers

Het is aan de hand van dialoog dat we echte gelijkheid kunnen creëren.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen racisme en discriminatie werd ik door de vereniging YoungThinkers uitgenodigd om voor jongeren te spreken over het belang van politiek engagement voor discriminatiekwesties.
Proficiat aan deze vereniging die leerlingen van het middelbaar onderwijs en studenten filosofie met elkaar in contact brengt om na te denken over filosofische en maatschappelijke vraagstukken.
En bedankt aan de jongeren die vandaag samen zijn om te praten over het thema racisme.