Studiedag van het project “DigitALL”

Schitterend initiatief van de vzw Le Troisième Oeil!

Met dit project wil men de digitale kloof bestrijden, een probleem dat vooral ouderen, kansarmen, kwetsbare personen en personen met een handicap treft.