Ongezonde woningen – 4 nieuwe transitwoningen om gezinnen op te vangen waarvan de woning een gevaar vormt voor de veiligheid

Persbericht

 

Ongezonde woningen: 4 nieuwe transitwoningen om gezinnen op te vangen waarvan de woning een gevaar vormt voor de veiligheid van de bewoners

 

Op voorstel van de minister-president Rudi Vervoort en de staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou, heeft de regering ingestemd met de aankoop van een gebouw bestaande uit 4 woningen in de Camuselstraat in 1000 Brussel. Het is de bedoeling hier gezinnen in onder te brengen wiens woning een gevaar vormt voor de veiligheid van de bewoners en het voorwerp heeft uitgemaakt van een verhuurverbod opgelegd door de Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI). Het gebouw, dat in 2019 volledig is gerenoveerd, bestaat uit 3 appartementen (1, 2 en 3 slaapkamers) en een achterliggende woning met 3 slaapkamers.

De DGHI legt onmiddellijk een verhuurverbod op wanneer de staat van de niet-conforme woning een dreigend gevaar vormt voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. De huurders krijgen dan hulp aangeboden in de vorm van een tegemoetkoming in de betaling van de huur en de verhuiskosten, voorkeurrechten bij de toekenning van een sociale woning of individuele sociale begeleiding.

De grote gezinnen die in deze woningen verblijven, doen er gemiddeld 9 maanden over om een nieuwe woning te vinden. Gedurende deze tijd zijn ze meestal genoodzaakt in hun ongezonde woning te blijven. « Het is mijn doel om transitwoningen ter beschikking te stellen van de DGHI voor de ernstigste gevallen, en dit in aanvulling op de noodoplossingen die door de gemeenten of de OCMW’s kunnen worden aangeboden. Het gaat in het bijzonder om gezinnen die genoodzaakt zijn te wonen in woningen waarvan de gasmeters uit voorzorg zijn verzegeld of die grote gebreken vertonen aan de elektrische, gas- of verwarmingsinstallaties », aldus Nawal Ben Hamou.

Elk jaar wordt de gastoevoer van een tiental woningen immers om veiligheidsredenen afgesloten na een interventie van inspecteurs van de DGHI.

Deze aankoop, voor een bedrag van 940.000 euro, maakt deel uit van actie 25 van het Noodplan voor Huisvesting, dat in het bijzonder voorziet in tijdelijke herhuisvestingsoplossingen voor gezinnen waarvan de woning ongezond is verklaard, in afwachting van een definitieve herhuisvesting. Deze tussentijdse huisvesting is van beperkte duur: er zullen tijdelijke bezettingsovereenkomsten met een initiële looptijd van drie tot zes maanden worden gesloten, met de mogelijkheid om die tot hoogstens achttien maanden te verlengen. Voor de terbeschikkingstelling van de transitwoning door de DGHI zal een gebruiksvergoeding worden aangerekend, die gelijk is aan de huurprijs van de sociale verhuurkantoren.

« De bescherming van gezinnen in moeilijkheden en hen het minimum garanderen, namelijk huisvesting, is een prioriteit. Zoals bekend is een van de uitdagingen tijdens de renovatie van het Brusselse woningbestand de herhuisvesting van de bewoners tijdens de werkzaamheden. Deze operatie is een onderdeel van een strategie die op grotere schaal moet worden toegepast. Bovendien is deze aankoop ook een mooie illustratie van het vermogen van de gewestelijke overheid om een concrete rol op te nemen in het huisvestingsbeleid », aldus Rudi Vervoort.

Tags: