Strijd tegen seksuele intimidatie in het nachtleven: het Gewest en de Franse en de Vlaamse Gemeenschapscommissie trekken een buitengewoon budget uit van 610.000 euro

Persbericht

Strijd tegen seksuele intimidatie in het nachtleven: het Gewest en de Franse en de Vlaamse Gemeenschapscommissie trekken een buitengewoon budget uit van 610.000 euro 

 

Naar aanleiding van de feiten van seksueel geweld die in het kader van de #balancetonbar-beweging aan de kaak werden gesteld, heeft de Brusselse Regering op 20 oktober onmiddellijk een overleg opgestart met de leden van de Brusselse Nachtraad[1] . Op deze bijeenkomst werd de specifieke situatie in de wijk van de begraafplaats van Elsene, maar ook de algemene problematiek van seksuele intimidatie en seksueel geweld in het uitgaansleven besproken om tot concrete oplossingen te komen. Na deze vergadering hebben de leden van de Nachtraad een actieplan voorgesteld aan de Regering.

 

“Alle actoren van het nachtleven hebben hetzelfde doel voor ogen: ervoor zorgen dat het nachtleven van de 21ste eeuw inclusiever, veiliger en aangenamer wordt. In het uitgaansleven moet iedereen vrij kunnen bewegen en zichzelf kunnen zijn, zonder daarbij het risico te lopen te maken te krijgen met intimidatie, racisme, geweld, de ongewilde inname van middelen,... Alle actoren van het nachtleven, zowel uitbaters als uitgaanders, moeten zich inzetten voor een veiliger nachtleven en moeten alle waarden van respect naleven, zodat het uitgaansleven voor iedereen nog leuker en aangenamer wordt”, aldus de Brusselse Nachtraad in zijn voorstel aan de Regering.

 

Met dat uitgangspunt zijn minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris Nawal Ben Hamou voor de Brusselse regering, minister-president van de COCOF Barbara Trachte en Collegeleden Elke Van den Brandt en Pascal Smet voor de gemeenschapscolleges overeengekomen een buitengewoon budget van 610.000 euro uit te trekken voor de uitvoering van een actieplan waarin de hefbomen van het Brussels Gewest en de Gemeenschappen samen worden ingezet.

 

Minister-president Rudi Vervoort: “De veiligheid van onze burgers is een prioriteit en belangt ons allen aan. Daarom zullen deze maatregelen, die gebaseerd zijn op vier pijlers - opleiding, bewustmaking, preventie en slachtofferhulp - worden uitgewerkt in nauw overleg met de Brusselse Nachtraad, de bevoegde gemeenschaps- en gewestbesturen en met de verenigingen die zich dagelijks met deze specifieke problematiek bezighouden.”

 

1. Uitgaansgelegenheden veiliger maken

 

De COCOF en de VGC zullen een onlineopleiding ontwikkelen die gratis beschikbaar is in het Frans, Nederlands en Engels, zodat horecazaken al hun medewerkers kunnen sensibiliseren over de problematiek van geweld, de mechanismen van intimidatie, genderstereotypering in het feestmilieu of de bescherming van slachtoffers met het oog op risicobeperking.

 

"Bij het uitgaan zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat iedereen zich veilig voelt, en niemand geviseerd wordt omwille van seksuele oriëntatie, kleur, status of gender. We zien in de realiteit echter dat dit niet altijd het geval is, en dat er nog veel werk is op weg naar een heuse mentaliteitsverandering. Daarom dragen de Cocof en de VGC bij aan een plan dat op grote schaal en op aangepaste wijze alle medewerkers in de uitgaanssector opleiden hoe ze zo goed mogelijk kunnen meewerken aan de veiligheid van vrouwen. Dat is een concrete actie om ervoor te zorgen dat we mekaar op een veilige manier kunnen blijven ontmoeten", verduidelijken de minister-president van de COCOF Barbara Trachte, en de collegeleden van de VGC Elke Van den Brandt en Pascal Smet.

 

Voor deze opleidingsmodule is een budget van 100.000 euro uitgetrokken (50.000 euro FGC – 50.000 euro VGC). Het bestek zal worden opgesteld in samenwerking met de Brusselse Nachtraad en de experts op het gebied van gendergerelateerd geweld en risicobeperking.

 

Tegelijkertijd verbinden de leden van de Brusselse regering, de gemeenschapscolleges en de Nachtraad zich ertoe om spoedig opnieuw samen te komen om te bespreken of er budgettaire middelen kunnen worden uitgetrokken voor de Nachtraad, zodat zoveel mogelijk actoren uit de sector het bestaande Charter van het Nachtleven ondertekenen en nadenken over hoe dit Charter kan worden verbeterd.

 

2. Actoren van het nachtleven en het uitgaanspubliek informeren over hulpdiensten en diensten voor slachtofferhulp

 

equal.brussels zal een A4-sticker in 3 talen ontwikkelen met informatie over de beschikbare hulpdiensten (Zorgcentrum na Seksueel Geweld, centra voor hulp en ondersteuning, noodnummers) en over wat mensen kunnen doen als ze geconfronteerd worden met situaties van seksuele intimidatie of seksueel geweld, namelijk het toepassen van ‘de regel van 5’ (dader afleiden - hulp inschakelen - situatie documenteren - slachtoffer en/of dader aanspreken - in dialoog gaan) om een slachtoffer te helpen en in alle veiligheid in te grijpen

 

“De diensten die zich inzetten voor slachtoffers zijn nog te weinig bekend en worden nog veel te weinig onder de aandacht gebracht. Het is de bedoeling dat dit document op grote schaal wordt verspreid en wordt opgehangen in uitgaansgelegenheden, maar ook op plaatsen waar mensen terecht kunnen die te maken krijgen met de problematiek van intimidatie in het nachtleven", aldus Nawal Ben Hamou, staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

 

Hiervoor is een budget van 10.000 euro uitgetrokken. equal.brussels zal samenwerken met de Brussels By Night Federation en de feministische verenigingssector voor het ontwerp, de aanmaak en de verspreiding van het document.

 

3. Versterking van de financiële steun aan de verenigingen die zich inzetten voor preventie en ondersteuning

 

In 2022 zal equal.brussels een projectoproep lanceren voor 200.000 euro om de bestaande projecten te versterken en de uitvoering van nieuwe projecten te bespoedigen. Gezamenlijke projecten die door meerdere actoren worden uitgevoerd, krijgen de voorkeur.

 

Volgens staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou werd daartoe op initiatief van de overheid en de verenigingssector instellingen en verenigingen al een eerste aanzet gegeven (ZSG www.seksueelgeweld.be, de cel EVA, Modus Vivendi, het Sacha-plan, #Safestival, Listen #United Against Harassment, het Quality Night-label en het netwerk Safe ta night, de vzw SOS VIOL, de brochure “Petit guide illustré du respect dans la rue ou ailleurs”), maar moeten er absoluut nog verdere en snellere stappen genomen worden".

 

Het publiek sensibiliseren voor de problematiek van intimidatie

 

In de tweede helft van 2022 zal er in samenwerking met equal.brussels (200.000 euro) en Brussel Preventie en Veiligheid (100.000 euro) een campagne gevoerd worden om het brede publiek te sensibiliseren over intimidatie.

 

“Intimidatie is niet alleen in het uitgaansleven, maar ook in de openbare ruimte, op het werk en op de sociale media een aanhoudend probleem in Brussel. Een meer algemene sensibilisering van de Brusselse bevolking is dan ook van essentieel belang", verklaren Rudi Vervoort en Nawal Ben Hamou.

 

De Brusselse Regering, de Gemeenschapscolleges en de Brusselse Nachtraad streven er gezamenlijk naar om het gedrag en de mentaliteit grondig te wijzigen, zodat vrouwen zich overal in Brussel veilig kunnen voelen.

 

 

Perscontacten:

Kabinet Ben Hamou : Annaïk de Voghel – 0472 71 99 31 – adevoghel@gov.brussels

Kabinet Vervoort : Nancy Ngoma – 0477 75 65 82 – nngoma@gov.brussels

Kabinet Van den Brandt : Marie Thibaut de Maisières – 0477 25 19 51 – mthibaut@gov.brussels

Kabinet Trachte : Nicolas Roelens – 0485 89 83 95 – nroelens@gov.brussels

Kabinet Smet : Marc Debont – 0473 98 08 75 – mdebont@gov.brussels

 

 

[1] Hierop waren de volgende instanties aanwezig of vertegenwoordigd: de kabinetten Ben Hamou, Trachte, Vervoort, de gemeente Elsene, Brussel Preventie & Veiligheid, Equal.brussels, visit.brussels, Politiezone PolBru, de dienst Openbare Rust van de Stad Brussel, de Brusselse Horecafederatie, 24h.brussels, hub.brussels, BBNF (Brussels By Night Federation).

 

Tags: