Presentatie van het verslag over de stand van zaken betreffende de sociale samenhang in Brussel

In het kader van haar opdrachten als Gewestelijk Ondersteuningscentrum voor Sociale Samenhang (CRAcs) heeft het CBAI, op vrijdag 6 december 2019 een bijeenkomst georganiseerd met de sector van sociale samenhang..

Deze ochtend was gewijd aan de presentatie van de belangrijkste lessen die uit het laatste CRAcs-verslag kunnen worden getrokken. Dit verslag gaat over de evaluatie van het politieke proces dat heeft geleid tot de goedkeuring, door het Brussels Franstalig parlement, van het decreet betreffende de sociale samenhang dat op 30 november 2018 werd afgekondigd.

Het voorgelegde verslag is een werk van hoge kwaliteit waarin een groot aantal bijzonder gedetailleerde aanbevelingen wordt gedaan met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het nieuwe decreet. Als minister van Sociale Cohesie ben ik uiteraard blij dat ik over dit waardevolle instrument beschik om mijn toekomstige werkzaamheden te sturen.