De hervorming van het openbaar beheersrecht is definitief goedgekeurd door de regering

Persbericht

 

De hervorming van het openbaar beheersrecht is definitief goedgekeurd door de regering

 

Op voorstel van de staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou heeft de regering het ontwerp van hervorming van het openbaar beheersrecht definitief goedgekeurd.

Het openbaar beheersrecht bestaat al sinds 2003. Het systeem biedt gemeenten en OCMW's de mogelijkheid leegstaande of ongezonde woningen tijdelijk in beheer te nemen om deze te renoveren en tegen een verlaagde huurprijs te verhuren gedurende een periode van 9 jaar, en daarbij de renovatiekosten via de huurgelden terugbetaald te krijgen. Het openbaar beheersrecht kan vrijwillig worden uitgeoefend, met instemming van de eigenaar van het onroerend goed, of gedwongen, wanneer de eigenaar nalatig is.

“Dit is een zeer nuttig instrument om een onbewoonde of ongezonde woning na renovatie en tegen een betaalbare huurprijs opnieuw op de markt te brengen. Toch is dit mechanisme in bijna 20 jaar slechts zelden ingezet. Er lopen momenteel 3 vrijwillige procedures in Vorst en Sint-Gillis en er is geen enkele gedwongen procedure die tot resultaten heeft geleid. Er was dus een hervorming nodig om alle obstakels die het gebruik van het openbaar beheersrecht bemoeilijkten, weg te werken", aldus Nawal Ben Hamou.

Wat houdt de hervorming in?

  1. Een verduidelijking van de procedure. De procedure om het openbaar beheersrecht te activeren wordt verduidelijkt, zodat elke stap van de procedure uitvoerbaar is voor openbare beheerders, maar ook begrijpelijk is voor eigenaars die deze maatregel mogelijk opgelegd krijgen.
  1. Een vervroegde overname van het goed door de eigenaar onder bepaalde voorwaarden. De eigenaar zal het beheer van zijn eigendom pas vervroegd kunnen overnemen nadat hij het saldo van de kosten die de openbare beheerder in het kader van de openbare inbeheername heeft gemaakt (procedures en renovatiewerken), volledig heeft terugbetaald, en nadat er een eerste huurder een huurovereenkomst heeft ondertekend tegen een huurprijs overeenkomstig het barema van de SVK’s. Op deze manier wordt het nagestreefde doel van het openbaar beheersrecht – het opnieuw op de markt brengen van een woning – gerealiseerd.
  1. Een huurprijs die gedurende 9 jaar niet meer mag bedragen dan het barema van de SVK’s, ook na vervroegde overname van het goed. Gedurende de hele periode van het openbaar beheer stemt de huurprijs overeen met de huurprijs die een SVK zou hanteren. Ook als de eigenaar het beheer van het goed vervroegd overneemt, blijft de huurprijs negen jaar geplafonneerd, te tellen vanaf de inbeheername.
  1. Een hoger bedrag voor gemeenten en OCMW's voor de renovatie van woningen die in openbaar beheer zijn genomen. Het voorschot dat gemeenten krijgen voor de kosten van de renovatiewerken aan een goed in openbaar beheer, wordt verdubbeld en gaat van 50.000 euro naar 100.000 euro. Ook de verdeling van de opbrengst van "leegstandsboetes" zal worden herzien om het Fonds Openbaar Beheersrecht (dat reeds over een saldo van 5 miljoen euro beschikt) te spijzen: 75% wordt gestort in het Fonds en 25% wordt betaald aan de gemeente waar het leegstaande pand zich bevindt, voor het uitwerken van het huisvestingsbeleid.
  1. Gewestelijke steun voor de uitoefening van het openbaar beheersrecht. Brussel Huisvesting zal een ondersteunend team van 8 vakdeskundigen (juristen, architecten, beheerders van werken, enz.) ter beschikking stellen van de gemeenten en de OCMW's. Voorts krijgt elke gemeente een door het gewest gefinancierde vte om deze woningen weer op de huurmarkt te brengen.

 

Het ontwerp van ordonnantie zal begin 2022 ter stemming worden voorgelegd aan het Brussels Parlement.

"De hervorming van het openbaar beheersrecht kadert volledig in de nieuwe strategie die ik heb opgezet om leegstand efficiënter te bestrijden. We beschikken momenteel over een betrouwbaar gewestelijk kadaster van vermoedelijk leegstaande woningen, we versterken de gewestelijke onderzoeksteams om het aantal onderzoeken te kunnen opvoeren en we verlenen meer steun aan de gemeenten zodat deze woningen weer op de markt gebracht kunnen worden. Het openbaar beheersrecht vormt een nuttige aanvulling op dit scala van maatregelen: de gemeenten en de OCMW's zullen beschikken over een vereenvoudigd instrument en meer financiële en personele middelen om deze woningen op te knappen en ze tegen een betaalbare prijs te huur aan te bieden", zegt Nawal Ben Hamou tevreden.

 

Tags: