Ontmoeting met Myriam Dakkon van de vzw Ja. Me. Lo.

Vandaag heb ik kennis gemaakt met Myriam Dakkon om te praten over haar vzw Ja. Me. Lo.

 
Het doel van haar project is steun te verlenen aan kinderen met een lichte handicap en hun gezinnen, vooral in kwetsbare milieus, en aan ouders die lijden aan analfabetisme.
 
Ik ben altijd blij als ik initiatieven ontdek die een meer inclusieve samenleving bevorderen.